FAQ

Wat mag jij van ons verwachten?

  • Je wordt geplaatst in een dynamische werkomgeving;
  • Binnen Student en Overheid heb je een vast aanspreekpunt;
  • We bereiden je voor op het werken binnen de Overheid en de organisatie waar je terecht komt;
  • Je wordt tijdens je werkzaamheden begeleid;
  • We houden zoveel mogelijk rekening met reistijden en je rooster.


Je hebt contact met ons opgenomen en je cv doorgestuurd. En nu?

 

We hebben je gegevens ingevoerd in ons netwerk en kijken bij iedere opdracht in jouw regio of deze bij jouw profiel past. Wanneer dit het geval is, nemen wij contact met je op en bespreken we de bijbaan met je door. Wanneer je geïnteresseerd bent brengen we je in contact met de opdrachtgever voor een kennismakingsgesprek.

 

Bruto loon
Het uurloon dat je bij Student en Overheid ontvangt is conform CAO.

 

Reserveringen
Het uurloon dat je bij Student en Overheid ontvangt bestaat voor een deel uit reserveringen. Voor vakantiedagen wordt 10,39% gereserveerd, voor vakantiegeld 8%.
Uitbetaling van je reserveringen gebeurt in de maand mei, aan het eind van het jaar, bij beëindiging van je werkzaamheden of (indien mogelijk) op jouw verzoek.

 

Loonheffingskorting
Loonheffingskorting is een korting op het bedrag aan loonbelasting en/of premie volksverzekeringen dat ingehouden wordt op je loon. Loonheffingskorting bestaat uit algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het kan zijn dat je ook nog recht hebt op andere kortingen, dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Deze dien je echter zelf terug te vragen met het formulier ‘Voorlopige teruggaaf heffingskortingen’ (www.belastingdienst.nl).

 

Studenten- en scholierenregeling
Als student werk je soms met pieken en dalen: het ene moment werk je veel en het volgende moment misschien helemaal niet. De Belastingdienst verdeelt het jaar in twaalf delen, waarbij elk deel correspondeert met een maand. Elke maand wordt er gekeken of jouw loonheffing niet hoger is dan een twaalfde deel van je heffingskorting. Mocht dit wel zo zijn, dan moet er loonbelasting afgedragen worden. Na afloop van het jaar kan dit bedrag eventueel weer teruggevraagd worden. Het kan echter ook voorkomen dat je een naheffing krijgt, omdat je te weinig belasting hebt betaald.

Voor studenten en scholieren heeft de Belastingdienst een speciale regeling, namelijk de studenten- en scholierenregeling. Deze houdt in dat de heffingskorting bij studenten met recht op studiefinanciering niet in twaalf, maar in vier delen wordt verdeeld (per kwartaal dus). Zo kun je bijvoorbeeld een maand fulltime werken zonder dat er over die ene maand belasting betaald hoeft te worden (zolang het totale inkomen in dat kwartaal onder de grens van de heffingskorting blijft).

 

Studiefinanciering
Als je een basisbeurs ontvangt of geld leent, houd er dan rekening mee dat je per kalenderjaar een netto bedrag mag bijverdienen zonder dat je gekort wordt op je beurs. Let op! Dit heeft niets te maken met het wel of niet gebruiken van je heffingskorting. Voor meer informatie kijk je op de website van DUO (www.duo.nl)

 

Uitbetaling
Uitbetaling vindt om de vier weken plaats.

 

Reiskostenvergoeding
We betalen zelf geen reiskostenvergoeding. We gaan altijd op zoek naar passende bijbanen bij jou in de regio, waardoor de reistijd en reiskosten tot een minimum beperkt blijven. In sommige gevallen kun je een vergoeding ontvangen via de opdrachtgever.